Loading...Hakkımızda
Şirket Profili

1977 yılında temelleri atılan Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye inşaat sektörünün en güvenilir şirketleri arasında yerini almaktadır. ... Siyahkalem, inşaat, enerji ve çevre teknolojileri sektöründe yıllardır biriktirdiği deneyimi doğa ve insanla barışık projelere imza atmak için kullanmaktadır. Bütün projelerinde bireyin sosyal, kültürel ve yaşamsal ihtiyaçlarını merkeze alan Siyahkalem, çağımızın kent ve kentleşme sorunlarını doğru tespit ederek bunları aşmayı ve gelecek kuşaklara gurur duyacakları yaşama alanları bırakmayı hedeflemektedir. ... Gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği her türlü projede kaliteden taviz vermeyen Siyahkalem, tüm projelerinde “estetik, doğa, sosyal doku ve sürdürülebilir yaşam” kavramlarını göz önünde bulundurmaktadır. ...

Çevre ve Kalite Politikalarımız

Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı, ... Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ‘ne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı, ... Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi, ... Tabi olduğumuz yasal şartlar, standartlar ve uygunluk yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımızı ... Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi, ... Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı, ... Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı, ... Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı, ... Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek, ÇİSK yönetim sistemi anlayışını yaşam felsefesi haline getireceğimizi, ... İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi, ... İlgili tarafların çevre ve İSG bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacağımızı taahhüt ederiz. ... SK Elektronik Bilgi Güvenliği Politikası ... FİRMAMIZ bilgi güvenliği politikası bilginin, sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması, yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması, yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olmasını sağlamak üzere oluşturulmuştur.
Kurumumuz, destek ve hizmetlerinin bir kısmını elektronik ortamda gerçekleştirmektedir. Bu politika, kurum Bilgi İşlem alt yapısını kullanmakta olan tüm birimleri, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını, kapsamaktadır. ... FİRMAMIZ Yazılım Geliştirme, Destek ve Bakım Hizmetleri yapmakta olup müşterilere ait bilgiler kurumun risk yönetim çerçevesi, bilgi güvenliği risklerinin tanımlanmasını, değerlendirilmesini, işlenmesini kapsar. Risk değerlendirmesi, uygulanabilirlik bildirgesi ve risk işleme planı, bilgi güvenliği risklerinin nasıl kontrol edildiğini tanımlar. Bu planın yönetiminden ve gerçekleştirilmesinden Bilgi Güvenliği temsilcisi sorumludur. ... FİRMAMIZ bilgi işlem altyapısını kullanan ve bilgi kaynaklarına erişen herkes: Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde kuruma ait bilginin gizliliğini sağlamalı, kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemeli, risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almalı, bilgi güvenliği ihlal olaylarını raporlamalı ve Bilgi Güvenliği Birimine bildirmeli, bu ihlalleri engelleyecek önlemleri almalıdır. Kurum içi bilgi kaynakları (duyuru, doküman vb.) yetkisiz olarak 3.kişilere iletilemez. Kurum bilişim kaynakları, T.C. yasalarına ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacıyla kullanılamaz.Kurumun tüm çalışanları ve BGYS de tanımlanan dış taraflar, bu politikaya ve bu politikayı uygulayan BGYS politika, prosedür ve talimatlarına uymakla yükümlüdür. ... Birimlerin güvenlik sorumlularından oluşan bilgi Güvenlik Kurulu, BGYS altyapısını desteklemek ve işleyişini devam ettirmekle sorumludur. Bilgi güvenliği politika, prosedür ve talimatlarına uyulmaması halinde, kurum Personel Yönetmeliği gereğince aşağıdaki yaptırımlardan bir ya da birden fazla maddesini uygulayabilir:
1. Uyarma
2. Kınama
3. Para cezası
4. Sözleşme feshi ... İş Sürekliliği ve Acil Durum Planları, Veri Yedekleme Prosedürleri, Virüs ve Saldırganlardan Korunma, Sistemlere Erişim Kontrolü, Bilgi Güvenliği Olayları Prosedürleri bu politikayı destekler. Bu alanlarla ilgili işleyiş özel olarak dokümante edilmiş politika ve prosedürlerle tanımlanır. Bu politika, Bilgi güvenliği Kurulu tarafından periyodik olarak her yıl gözden geçirilir. Yönetmeliklerde veya bilgi güvenliği uygulama süreçlerindeki değişiklikler politikanın gözden geçirilmesini gerektirir. Gözden geçirilen ve güncellenen politika Kurum Başkanı tarafından onaylanır. Onaylanan politika kurum web sayfasında yayınlanır. Kurum yönetimi olarak, “Kurum Bilgi Güvenliği Politikasının uygulanmasının sağlanmasının ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan ederim. ...

İştiraklerimiz

Era Çevre ... Gelişen Teknoloji ve hızlı büyüyen endüstrileşmeyle beraber birçok çevresel problemin baş göstermesi sonucu ERA Çevre Teknolojileri A.Ş., bu problemlere doğru ve uygun teknolojiyle çözüm sunmak hedefiyle 1999 yılında faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren, yaptığı araştırmalar, geliştirdiği projeler ve kurduğu tesisler ile çevre, insan sağlığını göz önünde bulundurarak hareket etmiş ve bu alanda lider olmayı hedeflemiştir. ... Era, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile üretken, verimli, yönlendirici çalışmalar yaparak Türkiye’de ve uluslararası platformda çevre sorunlarına çözüm getiren yeni ve saygın projelerde yer almak ilkesi ile hareket etmektedir. ... Siyahkalem Enerji ... Siyahkalem Enerji olarak, ülkemizin enerji politikasına paralel, bir kısmı proje aşamasında bir kısmı alım/ihale aşamasında olan çeşitli yerli ve yenilenebilir enerji projesi üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. ... Yine arz güvenliği açısından Kuzey Irak’tan doğalgaz ithalatı, LNG depolama ve gazlaştırma projeleri de üzerinde çalıştığımız konulardandır. ... SK Elektronik ... SK Elektronik, elektronik güvenlik sistemlerinin projelendirilmesi, satışı, montajı ve satış sonrası hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. ... Yenilikçi, teknoloji odaklı, çevre dostu ve dinamik çözümler üretme misyonu ile yola çıkan SK Elektronik, ülkemizin teknoloji politikalarına paralel proje yatırımı ve yönetimi, sistem tasarımı ve entegrasyonu, güvenlik yazılımları, düşük akım kamera sistemleri projeleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir. ...

Vizyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz
Siyahkalem, inşaat sektöründe yıllardır biriktirdiği deneyimi çevre, doğa ve insanla barışık projelere imza atmak için kullanır. Bütün projelerinde bireyin sosyal, kültürel ve yaşamsal ihtiyaçlarını merkeze alan Siyahkalem, evrensel nitelikte, estetik değerlere sahip çıkan,bireyin tüm çağdaş ihtiyaçlarını gözeten projeler ile geleceğin yaşam alanlarını tasarlamayı hedefler. ... Misyonumuz
Merkezine insanı koyan Siyahkalem,çağımızın kent ve kentleşme sorunlarını doğru tespit ederek bunları aşmayı ve gelecek kuşaklara gurur duyacakları yaşama alanları bırakmayı hedefler.Gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği her türlü projede kaliteden taviz vermeyen Siyahkalem tüm projelerinde “estetik, doğa, sosyal doku ve sürdürülebilir yaşam” kavramlarını göz önünde bulundurur. ... Değerlerimiz
• Gerek yönetim gerek faaliyet anlayışımızın merkezinde “insana saygı”yer alır.
• Bu dünyayı gelecek nesillerden ödünç aldığımızın bilinciyle hareket eder,sürdürülebilir bir yaşam için sürdürülebilir kentler yaratmak gerektiğini düşünürüz.
• Kaliteli bir yaşamın tüm insanların hakkı olduğuna inanır ve projenin gerektirdiği kaliteden hiçbir gerekçe ile ödün vermeyiz.
• Gelişmenin ve ilerlemenin çevremizle birlikte olması gerektiğini bilir kendimizle birlikte çevreyi de geliştirmek için çalışırız.
• Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimser, bunu yalnız şirket içi çalışma prensibi olarak değil, birlikte çalıştığımız tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehber alırız.
• Uluslararası kabul edilmiş çevre, sağlık ve güvenlik gereklilikleri ve uluslararası çevre kuruluşlarının standartları tüm projelerimizin merkezinde yer alır.
... İlkelerimiz
İnsan ve doğaya saygı/ Mesleki yetkinlik/Uzmanlık/Sorumluluk ...

Faaliyet Alanlarımız
 • Siyahkalem altyapı ve üstyapı projelerinde uzmanlaşmış ve kendini adamış profesyonel inşaat ekibi ile yurtiçinde ve yurtdışında birçok uluslararası düzeyde projeyi tasarım aşamasından son kabul aşamasına kadar zamanında ve bütçesinde arzu edilen kalitede icra etmiştir. ... Otoyollar, köprüler ve çeşitli altyapı projelerine de imza atan Siyahkalem son 5 yılda Türkiye'nin 5 ayrı ilinde 6.700 konut, 7 okul, ticaret merkezleri, kreşler, spor tesisleri gerçekleştirmiştir. Siyahkalem, inşaat sektöründe yıllardır biriktirdiği deneyimi çevre, doğa ve insanla barışık projelere imza atmak için kullanmaktadır. ...

 • Kısaca Siyahkalem Enerji
  Siyahkalem Türkiye’nin önde gelen bir takım enerji projeleri ve yatırımlarının geliştirilmesi ve yapımında yer almıştır.

  Kangal Termik Santrali – 537 MW Kurulu Güç (Sivas, Türkiye)
  Kangal Termik Santrali 537 MW Kurulu güce sahip olup Sivas, Hamal bölgesinde yer almaktadır.
  Siyahkalem, sözkonusu santralin 985 Milyon ABD Doları bedelle özelleştirilmesi faaliyetleri kapsamında ortak girişim partner olarak rol almıştır.

  Biyokütle Santrali - 12 MW Kurulu Güç (Erzincan, Türkiye)
  Siyahkalem, Türkiye’deki ilk ve tek atık lastiklerin pirolizinden elde edilen biyokütle sıvılarından enerji üreten tesisin işletmecisidir.
  Tesis, 30.000 kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede güç üretmektedir.

  Irak - Türkiye Doğalgaz İthalat İmtiyazı
  Siyahkalem 2042’ye kadar yılda 3.2 milyar m³ kapasite ile Irak’tan Türkiye’ye doğalgaz ithalatı için tekil imtiyaza sahiptir. ...

 • Kısaca Siyahkalem Çevre
  Siyahkalem 2007 yılında bünyesine kattığı ERA Çevre Teknolojileri A.Ş. vasıtasıyla uzun yıllardır çevre ve altyapı alanlarında proje geliştirme ve proje taahhüdü gerçekleştirmektedir. ... Era Çevre Teknolojileri A.Ş., gelişen teknoloji ve hızla artan endüstrileşmeyle beraber birçok çevresel problemin baş göstermesi sonucu, bu problemlere doğru teknolojiyle uygun çözümler bulmak hedefiyle 1999 yılında kurulmuştur. ... ERA Çevre Teknolojileri A.Ş., sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile üretken, verimli ve yönlendirici çalışmalar yaparak Türkiye’de ve uluslararası platformda çevre sorunlarına çözüm getiren yeni ve saygın projelerde yer almak ilkesi ile hareket etmeye devam etme arzusundadır. ... ERA'nın Seçilmiş Referans Projeleri
  Bursa Tıbbi Atık Arıtma Tesisi, Temmuz 2008’de devreye alındı. (Kapasite : 7.600 ton/yıl)
  Sakarya Tıbbi Atık Arıtma Tesisi, Ocak 2009’da devreye alındı. (Kapasite : 6.500 ton/yıl)
  Gaziantep Tıbbi Atık Arıtma Tesisi, Ocak 2009’da devreye alındı. (Kapasite : 7.600 ton/yıl)
  Kastamonu Tıbbi Atık Arıtma Tesisi, Ocak 2012’da devreye alındı. (Kapasite: 3.500 ton/yıl)
  Sivas Tıbbi Atık Arıtma Tesisi, Ocak 2012’da devreye alındı. (Kapasite : 4.300 ton/yıl)
  Elazığ Tıbbi Atık Arıtma Tesisi, Temmuz 2012’de devreye alındı. (Kapasite : 2.100 ton/yıl)
  İstanbul Tıbbi Atık Arıtma Tesisi, Nisan 2013’te devreye alındı. (Kapasite : 39.420 ton/yıl)
  Kütahya Tıbbi Atık Arıtma Tesisi, Ekim 2013’te devreye alındı. (Kapasite : 2.100 ton/yıl)
  Kastamonu Evsel Atıkların Nakliyesi ve Belediye Çöp Sahası İşletmesi (Kapasite : 100.000 ton/yıl)
  Sakarya Belediyesi Atık Dönüşüm ve Enerji Üretimi Tesisi (SEKAY) (Kapasite : 350.000 ton/yıl) ...

 • İnşaat sektöründe emin adımlarla ilerleyen Siyahkalem, Emlak Konutla yaptığı işbirliği sonucu doğan "Köy Projesi" ile başarılı ilerleyişini gayrimenkul sektörüne de taşımıştır. ... Sahip olduğu nitelikli kadrosuyla, yüksek standartlarda yaşam alanları inşa etmekte, bulunduğu yere ve çevresine değer katan projeler geliştirmektedir . ...

Son Haberler

Siyahkalem ile ilgili gelişmeleri buradan takip edin.

Sertifikalarımız