Loading...
Faaliyet Alanlarımız

Enerji

Türkiye son 10 yılda enerji talebinde en hızlı artış gösteren ülkelerden biri haline geldi. Bu eğilimin orta ve uzun vadede devam edeceği öngörülmektedir.

Enerji talebindeki bu hızlı artış nedeniyle Türkiye'nin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerji ithalatına bağımlılığı artıyor. Halihazırda ülkemizin toplam enerji ihtiyacının yaklaşık %25'i yerli kaynaklardan karşılanabilmektedir.

Bu anlamda enerji arz güvenliği ve çeşitliliği büyük önem taşımaktadır. Enerji politikamız, tüm yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı hızlı bir şekilde devreye almak ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaktır.

Siyahkalem Enerji olarak enerji politikamız doğrultusunda, bir kısmı ihale aşamasında olan birçok yerli ve yenilenebilir enerji projesinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Arz güvenliği açısından üzerinde çalıştığımız diğer projelerden bazıları; Kuzey Irak'tan doğal gaz ithalatı ve LNG depolama ve gazlaştırma.